Phát biểu cảm tưởng
về việc thành lập
Nhóm Yểm Trợ Các Nhà Tranh Đấu
Cho Dân Chủ Bị Bức Hại Ở Trong Nước
Tại Oregon

Cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ trong nước hiện nay quả thật gian nan và đầy khó khăn. Cộng Sản Việt Nam luôn tìm mọi cách tiêu diệt các mầm mống đấu tranh ngay từ trong trứng nước và khống chế tối đa mọi hoạt động đấu tranh. Dầu chủ trương như thế, nhưng Cộng Sản Việt Nam đã thất bại. Như chúng ta thấy, cho đến nay, trong nước đã nổi lên những phong trào tranh đấu rất hào hùng cho tự do tôn giáo, cho tự do dân chủ, cụ thể như Khối 8406, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, Hiệp hội Đoàn kết Công Nông, v.v… hay đã nổ ra những cuộc đình công của công nhân, những cuộc biểu tình của dân oan khắp nơi trong nước. Người dân trong nước đã nổi dậy, vùng lên đấu tranh và đang tiếp tục đấu tranh. Sở dĩ dân trong nước làm được những chuyện ấy là nhờ lòng yêu nước, dũng khí và ý chí đấu tranh của chính họ, nhưng đồng thời cũng nhờ vào sự hỗ trợ rất mạnh mẽ và quảng đại về tinh thần cũng như vật chất của đồng bào Việt Nam hải ngoại. Một điển hình cụ thể của sự hỗ trợ ấy là việc thành lập “Nhóm Yểm Trợ Các Nhà Tranh Đấu Cho Dân Chủ Bị Bức Hại Ở Trong Nước Tại Oregon

Là một người tranh đấu cho tự do dân chủ trong nước, tôi rất vui mừng khi thấy đồng bào Việt Nam hải ngoại đã hỗ trợ mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh trong nước như vậy. Thật vậy, mỗi lần nghe tin người Việt hải ngoại biểu tình phản đối Cộng Sản Việt Nam bỏ tù các nhà dân chủ, đàn áp dân oan; hay biểu tình phản đối các đoàn văn công của cộng sản, những nhân vật lãnh đạo cộng sản sang thăm các nước có đồng bào người Việt; thì đồng bào trong nước, đặc biệt những người đấu tranh dân chủ, cảm thấy hết sức ấm lòng và được an ủi sâu xa, vì thấy bên cạnh mình luôn luôn có sự đồng cảm và hỗ trợ hết mình của đồng bào hải ngoại. Ngoài việc hỗ trợ tinh thần là điều tối cần thiết, cuộc đấu tranh nào cũng cần phải có sự hỗ trợ về phương tiện. Thật vậy, làm sao trong nước có thể phát hành những tờ báo giấy như Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Dân Chủ, v.v… mỗi số hàng ngàn bản, có khi hàng chục ngàn bản nếu không có sự yểm trợ về vật chất của đồng bào hải ngoại? Các nhà đấu tranh dân chủ trong nước luôn luôn bị nhà nước cộng sản bao vây kinh tế, việc làm ăn để tự nuôi sống bản thân và gia đình mình trở nên hết sức khó khăn. Nếu không có sự hỗ trợ yêu thương và thông cảm của những đồng bào yêu quê hương đất nước ở hải ngoại, làm sao họ có thể an tâm và dành hết tâm lực để tranh đấu cho tự do dân chủ khi bản thân và gia đình họ quá ngặt nghèo thiếu thốn? Do đó, sự hỗ trợ của đồng bào Việt Nam hải ngoại là rất cần thiết cho công cuộc đấu tranh hiện nay ở quê nhà.

Vì thế, các nhà đấu tranh dân chủ ở quê nhà cũng như chính bản thân tôi hết sức vui mừng khi thấy “Nhóm Yểm Trợ Các Nhà Tranh Đấu Cho Dân Chủ Bị Bức Hại Ở Trong Nước Tại Oregon” được thành lập và đã bắt đầu hoạt động để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh tại quê nhà. Thay mặt các nhà dân chủ cũng như các dân oan, các công nhân đang tranh đấu tại quê nhà, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, yểm trợ đầy yêu thương của đồng bào hải ngoại, đặc biệt của “Nhóm Yểm Trợ Các Nhà Tranh Đấu Cho Dân Chủ Bị Bức Hại Ở Trong Nước Tại Oregon” và các thành viên của nhóm đối với cuộc đấu tranh hiện nay ở trong nước.

Xin tất cả mọi thành viên của nhóm và đồng bào người Việt hải ngoại hãy tiếp tục hỗ trợ chúng tôi.

Nguyễn Chính Kết
Đại diện Khối 8406
đang vận động dân chủ tại hải ngoại
Nguyễn Chính Kết